Literackie marginesy i media cyfrowe

Niedawno pisaliśmy – na przykładzie nowej powieści Jacka Dukaja – o możliwościach jakie przed pisarzem otwiera książka cyfrowa. Jednak nie jest on pierwszym pisarzem, który po nie sięgnął.

Więcej o dotychczasowych „przygodach” literatury z mediami cyfrowymi będzie można się dowiedzieć podczas seminarium Literary Margins and Digital Media zorganizowanym przez wrocławskie biuro Academia Europaea (Academia Europaea Knowledge Hub-Wrocław) i Uniwersytet Wrocławski. Seminarium odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2015 r. w Ossolineum.

Do Wrocławia przyjadą badacze kultury i nowych mediów, a także artyści z z USA, Tajwanu, Szwecji, Ukrainy, Belgii, Słowacji i Polski aby – jak napisali organizatorzy – wspólnie zastanowić się nad przyszłością literatury w dobie nowych mediów, nad marginalizacją kultury wysokiej i nad konsekwencjami tych przemian dla kultury i literatur europejskich.

Uczestnicy seminarium skupią się min. na nowych sposobach uczestnictwa  w kulturze jakie stwarzają nowe media,   a także etycznych konsekwencji kulturowych przemian jakie niesie z sobą cyfryzacja, z  naciskiem na  kulturę dzieci i młodzieży (rynek książek dla dzieci w dobie nowych mediów, zacieranie się granic wiekowych w internecie, rola gier komputerowych w edukacji).

Największą gwiazdą imprezy jest Michael Joyce, autor popołudnia, pewnej historii i tłumaczonej właśnie na język polski drugiej klasycznej powieści epoki cyfrowej – hiperfikcji Twilight, a Symphony. W trakcie wrocławskiego seminarium odbędzie się przedpremierowa demonstracja tego dzieła w otwartej wersji online. Oprócz Michaela Joyce’a we Wrocławiu pojawią się także Zuzana Husárová i Ľubomír Panák, którzy w Muzeum Współczesnym Wrocław zaprezentują jeden z swoich poetyckich performance’ów.

Partnerem seminarium są Korporacja Ha!art i Techsty.

Konferencja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Ossolineum, pl. Nankiera 17, wstęp wolny

Szczegółowy program tutaj