100 książek o Europie za darmo

Parlament Europejski udostępnił na swojej stronie bezpłatnie 100 książek na temat Europy. Na liście znajdziemy prace naukowe, eseje polityczne oraz teksty literackie.

„100 Books on Europe to Remember” – to nowa otwarta przestrzeń internetowa z dostępem do książek: prac naukowych, publicystycznych, politycznych które wpłynęły na idee europejskie i rozwój procesu integracji europejskiej. powstałych w okresie od lat 30 ubiegłego wieku do czasów współczesnych.

Jak pisze przewodniczący Parlamentu Europejskiego i pomysłodawca projektu Martin Schulz  udostępnienie tych książek ma na celu, w dobie kryzysu jaki przechodzi Unia Europejska „odświeżenie idei zjednoczonej Europy i przypomnienie od jak dawna była ona marzeniem”.

Książki najczęściej są dostępne w oryginale, ale wiele w tłumaczeniach na języki europejskie. Na liście znajdziemy także dzieła wybitnych środkowoeuropejskich autorów między innymi „Siłę bezsilnych” Vaclava Havla, „Zniewolony umysł” Czesława Miłosza, eseje wybitnego czeskiego filozofa Jana Patočki, znany i przed laty dyskutowany w Polsce esej Milana Kundery „Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, pamflet polityczny o staliniźmie słowackiego pisarza Ladislava Mnacki „Smak władzy”, eseje węgierskiego pisarza Gyorgy Konrada. Ciekawą kompozycją, układającą się w oryginalne polsko – niemiecko – litewskie rozmowy o przyszłości i pamięci, jest książka Die Zukunft der Erinnerung złożona z  wierszy i fragmentów tekstów eseistycznych  Güntera Grassa, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Tomasa Venclovy,

Dokładne informacje na stronie Parlamentu Europejskiego.