Rewolucyjna gorączka XIX wieku

 Święte szaleństwo Adama Zamoyskiego, cenionego przez czytelników – ale dla niektórych kontrowersyjnego – historyka to barwna panorama „stulecia rewolucji”, które przeorały świadomość społeczeństw i odmieniły świat.

Mieszkający  w Anglii, popularny eseista i historyk, autor szeregu publikacji poświęconych historii Polski i Europy, głównie XIX wieku jak choćby Polacy, 1812. Wojna z Rosją, Warszawa 1920. Nieudany podbój Europy. Klęska Lenina, czy biografii Chopina i Paderewskiego, jest ceniony przez czytelników za barwny sposób pisania o historii, erudycję i niekonwencjonalne podejście do materii.

Adam Zamoyski w Świętym szalenstwie przedstawia swoje ulubione stulecie, jako epokę rewolucji, która przewartościowała światopogląd Europejczyków, co w konsekwencji doprowadziło do wyłonienia się nowoczesnych XX wiecznych narodów. Kreśli szeroką i – co ważne dla czytelnika – żywą panoramę „stulecia rewolucji”, którą rozpoczynają walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Pisze o polskich i greckich powstaniach, Wiośnie Ludów, na zmierzchu Komuny Paryskiej kończąc. Kreśli także barwne portrety „rewolucjonistów” tej epoki, romantycznych indywidualistów: artystów, publicystów  takich jak min. Garibaldi, Mickiewicz, Byron czy Bakunin, którzy przyczynili się, swoją twórczością i działaniami, do budowy tej nowej samoświadomości społecznej i  narodowej.

Adam Zamoyski oddał historii prawdziwą przysługę. W tej prowokującej książce odkrył wagę religijnego impulsu w dziele rewolucji i budzeniu się nacjonalizmu. (…) Powołuje przy tym do życia egzotyczny zestaw fanatyków, awanturników, poetów i myślicieli – napisał po angielskim wydaniu recenzent Spectatora.

Święte szaleństwo ukaże się 19 marca nakładem Wydawnictwa Literackiego.