Popularna historia Śląska po niemiecku

W Niemczech  ukazała się właśnie popularno-naukowa, krótka „Historia Śląska. Od średniowiecza do współczesności”, pióra historyka Arno Herziga, laureata Śląskiej Nagrody Kulturalnej.

Jak zauważa na swoim blogu profesor Krzysztof Ruchniewicz już sam tytuł tej publikacji jest złamaniem konwencji, do których przyzwyczajony jest czytelnik niemiecki.  Krótko mówiąc chodzi o to, że – odmiennie niż dla wielu niemieckich historyków, którzy jeszcze pod koniec XXw. zamykali swoje prace na roku 1945 – dla Arno Herziga, historia Śląska nie skończyła się na wysiedleniu niemieckich mieszkańców tych ziem.

Ten urodzony w 1937 roku w Wambierzycach na Ziemi Kłodzkiej, niemiecki historyk, autor wielu cenionych prac na temat historii Śląska  tak określa intencje jakie nim kierują : Historia Śląska i jej interpretacja służyła wielokrotnie polityce. […]. Ważne jest dzisiaj, by we współpracy z polskimi historykami znaleźć narrację, która będzie odpowiadać interpretacji obu stron.

W części dotyczącej XX wieku autor opisuje min. rządy nazistów, kładąc nacisk na poparcie jakim cieszyli się u  niemieckich Ślązaków. Pisze bez ogródek o hitlerowskiej polityce  represji oczywiście  zagładzie Żydów a także – co jest pewnym novum w niemieckiej historiografii –  działalności polskich grup oporu w wojennym Breslau.

Ostatnia część „Śląsk jako część Polski”, dotyczy oczywiście okresu powojennego. Kształtowania się nowej społeczności na tych ziemiach i najważniejszych powojennych wydarzeń.  Więcej informacji o tej interesującej pozycji i samym autorze znajdziemy na blogu prof. Krzysztofa Ruchniewicza.