Historia życia Karla Čapka

W 125 rocznicę urodzin klasyka literatury europejskiej Karla Čapka, jednego z pionierów literatury science fiction, w Czechach ukazała się pierwsza część jego biografii Životní příběh Karla Čapka pióra Zdenka Jindry.

Zdenek Jindra, który zresztą pochodzi z Upic, gdzie żyła rodzina pisarza, korzystając z szeregu źródeł historycznych stworzył szczegółową, ale zarazem potoczyście napisaną biografię, jakiej nigdy wcześniej ten klasyk literatury czeskiej się nie doczekał.

Opublikowana pierwsza część Historii życia Karla Čapka obejmuje okres życia pisarza od narodzin do roku 1920; jego relacje z rodzicami i rodzeństwem Józefem i Heleną,  pierwsze próby literackie  i pierwsze miłosne rozczarowania. Czyli wszystkie doświadczenia, które miały wpływ na jego późniejszą twórczość. Biografia pisarza jest  przedstawiona na tle burzliwej epoki, w której przyszło mu żyć. Tego zresztą biograf  pisząc  o Čapku nie mógł pominąć, bo to włśnie najnowsze osiągnięcia nauki i techniki przełomu wieków, które  od dzieciństwa fascynowały pisarza, były inspiracją jego pierwszych utworów a doświadczenie I Wojny Światowej  i przerażenie tym w jaki sposób wspominane osiągnięcia ludzkiej myśli zostały w niej wykorzystane znalazły swoje odbicie w jego utopijno-fantastycznych dramatach jak choćby słynny R. U. R, – Rosumovi Univerzální Roboti  (w którym po raz pierwszy w literaturze światowej pojawia się robot) ,  czy powieściach science fiction.