„Czasu Kultury” ma 30 lat

 

Poznański periodyk literacki wiosną tego roku będzie obchodził 30-lecie swojej działalności.

Na początku lat 90. było to dynamiczne i kreatywne czasopismo kojarzone z ruchem młodoliterackim (publikowali tu m.in. Natasza Goerke, Andrzej Stasiuk, Dariusz Sośnicki, Piotr Kepiński, Mariusz Grzebalski i inni), obecnie solidny i poważny magazyn społeczno-kulturalny, który ma ambicję prezentowania tego, co najwartościowsze i najciekawsze w kulturze artystycznej oraz w obszarze problematyki społecznej (m.in. zagadnienia psychologii, integracja niepełnosprawnych, media). Każdy zeszyt zawiera prezentacje literackie, ze szczególnym uwzględnieniem debiutantów, oraz dział recenzji, w którym omawiane są nowości wydawnicze. Czas Kultury łączy publikowane materiały w bloki tematyczne (np. poświęcone muzyce folk, kulturze rocka, fantastyce naukowej). Dobór tematów poświadcza proces stopniowego odchodzenia od – wcześniej uprzywilejowanej – problematyki literackiej. Redakcja – dotąd wespół z Wydawnictwem Obserwator – a obecnie jako Stowarzyszenie Czasu Kultury prowadzi Bibliotekę „Czasu Kultury”. Ukazało się już blisko 40 książek, głównie debiutanckich tomików poetyckich i zbiorów opowiadań.

Imprezy jubileuszowe będą trwały od marca tego roku do kwietnia. Odbędą się m.in. na poznańskim Zamku, gdzie zaplanowano wystawę „Czas Kultury na Zamku”, w galerii Kordegarda w Warszawie zorganizowane „Muzeum Czasu Kultury” Projekt o charakterze instalacji multimedialnej będzie eksponował interaktywne platformy przeznaczone do spotkań z widzem
i czytelnikiem. Widzowie będą oglądać pamiątki związane z trzydziestoletnią historią pisma, a także projekcje wideo.

Wydana zostanie także książka – „30/30. Literatura najnowsza według «Czasu Kultury»” – zbiór krytycznoliterackich tekstów, układający się w wielopoziomową, pomysłową, nierzadko ryzykowną opowieść o polskiej literaturze, zaistniałą na łamach „Czasu Kultury”, który przez trzy dekady istnienia wyraziście zaznaczał swą obecność w badaniach nad literaturą. Czytelnik znajdzie tu między innymi rozważania o kulturowych zjawiskach, tekstach uznanych autorów (m.in. Jacek Dukaj, Zbigniew Kruszyński, Marcin Świetlicki), popkulturowych fenomenach (kryminał, literatura science fiction) i debiutantach. Wieńczące książkę rozmowy z redaktorami naczelnymi „Czasu Kultury” przedstawiają żywą, sugestywną historię czasopisma i Poznania na tle kilku dziesięcioleci literatury polskiej.

Szczegółowy plan imprez podamy wkrótce.