Monumentalna biografia Kafki

W Niemczech ukazał się ostatni tom wielkiej biografii Franza Kafki  autorstwa Reinera Stacha. Poprzednie opublikowano w 2002 i 2008 roku.

To imponujące dzieło jest owocem dziesięcioletniej pracy berlińskiego literaturoznawcy. Reiner Stach jest pierwszym badaczem, który  uzyskał pełny dostęp do materiałów, pozostawionych przez przyjaciela Kafki i spadkobiercy jego spuścizny – Maxa Broda. Autor biografii ponadto przeprowadził kwerendę w archiwach izraelskich i czeskich. Dzięki temu po raz pierwszy udało się opublikować wiele nieznanych fotografii ale przede wszystkim listów i rękopisów rzucających nowe światło na autora „Procesu”.

Praca Reinera Stacha nie odtwarza chronologicznie życia pisarza. Pierwszy liczący 336 stron tom zatytułowany Kafka – Die Jahre der Entscheidungen  obejmuje lata 1910 – 1917. Drugi Kafka – Die Jahre der Erkenntnis, ponad 700 stronicowy – kolejne 7 lat życia pisarza. Dopiero trzeci, ostatni,Kafka. Die frühen Jahre, który się właśnie ukazał Reiner Stach poświęcił dzieciństwu i młodości autora „Zamku”. 

Ksiązkę ukazała się nakładem Fischer Verlag.