Inny Herbert

 

Wydawnictwo a5 przypomina zbiór próz poety pt. „Król mrówek. Prywatna mitologia”.

Zbiór ten to swoista interpretacja mitologii greckiej, rozsianej w wielkich eposach, dramatach i lirykach antycznych twórców. „Żałując, że Zbigniew Herbert nie zdążył napisać wielu utworów przewidywanych do tej książki, nie przestajemy mieć poczucia, że jest ona podsumowaniem istotnego wątku w jego twórczości – a przy tym najbardziej osobistym może dziełem Autora, który tak bardzo unikał jakiejkolwiek ostentacji” – pisze Ryszard Krynicki, redaktor tomu, w posłowiu „Od wydawcy”. (a5)