Nowy dramat słowacki

Literatura słowacka jest w naszym kraju mniej znana niż czeska i dopiero podbija serca polskich czytelników. Polecamy kolejną wartą zauważenia książkę. Jest nią antologia „Najnowszy dramat słowacki” pod redakcją Andrieja Moskwina.

Ksiązka zawiera pięć tekstów  tworzących pewną spójną całość. Są to: Komunizm Viliama Klimaćka, Krew Gazdy Ondreja Śulaja, Osioł Buridana Karola Horaka, Pięć dań dla dwojga Anny Gruskovej i Krótkie spięcie Vladislavy Fekete.

Napisane w latach 2007-2010 dramaty składają się na intrygującą opowieść o Słowacji i jej obywatelach dziejącą się w ostatnich trzydziestu latach, począwszy od roku 1984 (Komunizm) aż po współczesność (Krótkie spięcia).

To już kolejna antologia w opracowaniu Andrieja Moskwina– slawisty, adiunkta w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, krytyka literackiego i teatralnego. Autora min. monografii: Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku (Warszawa, 2007) i Teatr białoruski: 1920-1930. Odrodzenie i zagłada (Warszawa 2013). Wcześniej ukazały się – także w jego opracowaniu – podobne wybory dramtów rosyjskich i białoruskich  Poza rosyjskimi, są to dramaty po raz pierwszy prezentowane polskiemu czytelnikowi.