Najpiękniejsze książki dla dzieci

 

Do 15 grudnia można nadsyłać prace na międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci. Jego organizatorem jest wydawnictwo Dwie Siostry.

Celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie utalentowanych twórców i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym.

Udział w konkursie mogą wziąć debiutanci i doświadczeni twórcy, z Polski i z zagranicy, występujący indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej książki oraz 3 gotowe rozkładówki i okładkę.

Ocenie podlegać będą: jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzględniająca dziecięcą wrażliwość.

Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury:

Jury międzynarodowe w składzie: Daniel Mizieliński, Toon Tellegen i Klaas Verplancke.

Jury Wydawnictwa Dwie Siostry: Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas, Joanna Rzyska, Maciej Byliniak.

W Konkursie są przewidziane 3 kategorie nagród:

1. Nagroda główna nagroda w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe.

2. Nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry.

3. Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej.

Prace konkursowe należy nadsyłać od 15 listopada do 15 grudnia 2014 roku na adres:

Wydawnictwo Dwie Siostry

al. 3 Maja 2 m. 183

00-391 Warszawa

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 lutego 2015 roku na stronie internetowej konkursu.

Strona internetowa konkursu: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2014/