Nagroda Moczarskiego dla Karola Modzelewskiego

Karol Modzelewski,  odebrał  Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego za swoją autobiografię Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca”.

Nagroda im. Kazimierza Moczarskiego przyznawana jest autorowi książki historycznej poświęconej historii Polski po 1918 r. To jedna z najbardziej   prestiżowych nagród dla prac naukowych z zakresu historii XX wieku. Oprócz konkursowej statuetki – „Temperówki” Moczarskiego – Modzelewski otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł., ufundowaną przez Narodowe Centrum Kultury.

W finałowym etapie konkursu rywalizowało 10 publikacji spośród ponad 75 zgłoszonych. 

Obok zwycięskiej książki Modzelewskiego, do nagrody głównej były też nominowane książki: Marka Gałęzowskiego „Przeciw dwóm zaborcom, Polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939-1947”; Adama Leszczyńskiego „Skok w nowoczesność, Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980”; Wojciecha Frazika „Emisariusz Wolnej Polski, Biografia polityczna Wacława Felczaka”.

Ponadto były to książki: Konrada Zielińskiego „O Polską Republikę Rad, Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922”; Patryka Pleskota „Kłopotliwa panna S, Postawy polityczne Zachodu wobecSolidarności na tle stosunków z PRL (1980-1989)”; Matthew Brzezinskiego „Armia Izaaka, Walka i opór polskich Żydów”; Doroty Suli „Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937”; Sławomira Nowinowskiego „Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932” oraz Dariusza Rosiaka „Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela”.

Nominowane książki oceniało jury w składzie: prof. Henryk Samsonowicz (przewodniczący jury), Władysław Bartoszewski, prof. Jan Kofman, dr Andrzej Kunert, Tomasz Łubieński, dr Tomasz Makowski, prof. Daria Nałęcz, Andrzej Wielowieyski i Krzysztof Dudek.

Źródło: Instytut Książki