Iwaszkiewicz i Rosja

 

W Wydawnictwie Adam Marszałek ukazała się książka Eugeniusza Sobola Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska.

W trakcie wyjazdów zagranicznych autor zgromadził materiały opisujące recepcję twórczości tego pisarza w Rosji i na Ukrainie, z czego wyłoniła się koncepcja pracy. Sobol prześledził występowanie obrazów i motywów z liryki Aleksandra Błoka w prozie i poezji Iwaszkiewicza, a także przeprowadził interpretację różnych aspektów mitu włoskiego u tych poetów. Interpretując opowiadanie Anna Grazzi Iwaszkiewicza badacz odwołał się do filozofii rosyjskiej. W rozdziale Lew Tołstoj w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza porównał sytuację rodzinną Tołstoja i Tadeusza Zamoyłły z Pasji błędomierskich, uwzględniając także biografię samego Iwaszkiewicza. Zakończeniem książki jest tekst poświęcony wybranym wątkom z Dzienników pisarza.

Eugeniusz Sobol urodził się w 1971 roku w Kijowie. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk humanistycznych. W 2012 roku w wydawnictwie „Forma” ukazał się jego zbiór opowiadań Killer.

Za najciekawszy w rozprawie uważam rozdział Jarosław Iwaszkiewicz i rosyjski symbolizm: Aleksander Błok i Włodzimierz Sołowjow, zawierający i szeroko zarysowane tło ideowe i przybliżenia, w których autor interpretuje poszczególne fragmenty utworów.

Z recenzji prof. Piotra Mitznera

Doceniam interpretacyjne mistrzostwo Eugeniusza Sobola, wysoko oceniam walory językowe jego książki, którą czyta się nie tylko z zainteresowaniem, ale także z przyjemnością. Książka jest znakomita, stanowi bardzo ważny wkład nie tylko w iwaszkiewiczologię, ale również w refleksję nad relacjami polsko-rosyjskimi, nad obecnością Rosji i jej twórców w literaturze polskiej.

Z recenzji prof. Tadeusza Sucharskiego

(Nowa Europa Wschodnia)