Wist

 

Polecamy książkę Macieja Miłkowskiego „Wist” (Zeszyty Literackie).

„Wist” to debiut młodego krakowskiego pisarza i radiowca. Te pozornie proste opowiadania wciągają czytelnika w misternie zbudowane historie. Patronuje im Vladimir Nabokov. Realistyczny opis świata miesza się w nich z subtelną grą z czytelnikiem.

„Chciałbym napisać opowiadanie. Chciałbym odnaleźć je, natknąć się na nie — kompletne i ukształtowane. Chciałbym wydobyć je z niezasłużonego niebytu, wytrzeć z wilgotnego zapomnienia, otrząsnąć z kurzu i wyprowadzić na powierzchnię, aby przedstawić zalęknionemu audytorium. Oto moje opowiadanie — dopełnione i konieczne”. (ZL)