Nowa stara „Twórczość”

 

Od sierpnia 2014 roku „Twórczość” ukazuje się w nowej szacie graficznej.  Przypominamy krótko historię miesięcznika a obok zamieszczamy krótką historię okładek „Twórczości”.

Twórczość – jest najstarszym polskim pismem literackim, ukazuje się od sierpnia 1945 roku. Początkowo było wydawane w Krakowie, a od 1950 roku w Warszawie.

Redakcją miesięcznika kierowali kolejno: Kazimierz Wyka (choć pierwszy numer został formalnie podpisany przez Leona Kruczkowskiego), Adam Ważyk, Jarosław Iwaszkiewicz i Jerzy Lisowski . Od października 2004 redaktorem naczelnym jest Bohdan Zadura.

Profil Twórczości obejmuje przede wszystkim publikację i ocenę dzieł literackich przed ich ukazaniem się w druku, eseje poświęcone literaturze polskiej i światowej oraz polską prozę współczesną (prezentacja całości lub obszernego fragmentu prozy zajmuje około połowy objętości numeru).

Wśród najważniejszych stałych rubryk w historii miesięcznika należy wyróżnić ukazujące się od 1968 „Przeglądy Prasy” przekształcone następnie przez objętego zakazem druku pod nazwiskiem Andrzeja Kijowskiego w słynne „Kroniki Dedala”. Ukazywały się one na łamach „Twórczości” do 1984.

Także od 1977 do 2005 w „Twórczości” publikował swoje teksty Henryk Bereza. Ukazywały się one pod wspólnym tytułem Czytane w maszynopisie.

(fot. facebook, twórczość)