Szołochow forever

W Wilnie ukazała się właśnie książka „Szołochow forever” autorstwa profesora Jewgienija Kostina, który z tej okazji udzielił wywiadu tygodnikowi „Express niedielia”.

Ten znany nie tylko na Litwie ale także Rosji znawca twórczości autora „Cichego Donu” opowiada między innymi o tym dlaczego Szołochow nadal popularny jest w Rosji.

Mówi Kostin: W czasie ZSRR niektóre opinie pisarza nie pokrywały się z oficjalnym stanowiskiem Kremla.

Ponad roku temu ukazała się w Rosji „Encyklopedia Szołochowa” w której wiele haseł jest autorstwa Kostina, szczególnie tych dotyczących estetyki. A teraz w oficynie Waga ukazuje się wspomniana na początku pozycja „Szołochow forever”. Co ciekawe: w Rosji ukazuje się czasopismo „Świat Szołochowa” w którym Kostin zamieszcza regularnie swoje eseje. W ostatnim piątym numerze można tam przeczytać jego szkic „Szołochow i Dostojewski”.