„Pisma” Bolesława Micińskiego

W wydawnictwie Więź ciągle można kupić znakomite „Pisma” Bolesława Micińskiego.

„„Pisma” Bolesława Micińskiego (1911-1943) zajmują ważne miejsce we wciąż żywym i dyskutowanym nurcie XX-wiecznych obrachunków humanizmu europejskiego z własnymi błędami, zagrożeniami totalitarnymi oraz z poczuciem bezsensu istnienia. Jednocześnie teksty te są świadectwem osobistego udziału eseisty w dojrzewaniu ideowym jego pokolenia. Miciński w sposób zdecydowany przeciwstawia się nihilizmowi, nie akceptuje elementów destrukcyjnych w kulturze. Postawa klasycystyczna i obiektywna, zrównoważona wizja świata dążąca do opanowania chaosu jest wyraźnie widoczna w tym dziele”.

T. 1: Podróże do piekieł. Eseje

T. 2: Treść i forma. Artykuły i recenzje