Pisanie po kaszubsku

Jeszcze tylko do piątku (15 sierpnia) można przesyłać opowiadania lub eseje w języku kaszubskim na konkurs im. Jana Drzeżdżona.

Praca konkursowa musi zawierać co najmniej 20 tys. znaków wraz ze spacjami. Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem), umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD.

Organizator przewiduje przyznanie nagród finansowych. Główna nagroda wyniesie 4000 zł brutto. Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na wszystkich możliwych polach eksploatacji. Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przejęcia ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Organizator nie odsyła prac. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronach internetowych: www.muzeum.wejherowo.pl i www.kaszubi.pl