Nagroda dla tłumaczy

Do 30 września trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Nagroda przyznawana jest w trybie dwuletnim żyjącym tłumaczom literatury obcej na język polski. Zgłaszane mogą być do niej pojedyncze dzieła (książki lub cykle) opublikowane w okresie od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku. Można także zgłaszać całokształt dorobku tłumacza.  Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do Nagrody są osoby prawne i fizyczne, a w szczególności:wydawnictwa,instytucje kultury, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, szkoły wyższe, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze, członkowie Kapituły Nagrody. W jej skład wchodzą: Krzysztof Pomian, Edward Balcerzan, Anna Wasilewska, Justyna Sobolewska, Andrzej Jagodziński, Adam Pomorski i Stanisław Rosiek.

Tłumaczy nominowanych do Nagrody w 2015 roku poznamy 20 stycznia. Natomiast Laureata, który zostanie uhonorowany czekiem na 50 tys. zł  podczas Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”, które odbędą się w dniach 9-11 kwietnia 2015 r. w Gdańsku.

Szczegółowy regulamin na stronie: http://odnalezionewtlumaczeniu.pl/