„Bałtycka droga” i pisarze

23 sierpnia 2014 r. przypada 25. rocznica „Bałtyckiej Drogi” – żywego łańcucha, który połączył stolice trzech krajów bałtyckich, wówczas jeszcze republik radzieckich.

„Bałtycka Droga” miała na celu przypomnienie o zawartym 50 lat wcześniej tajnym protokole do paktu Ribbentrop-Mołotow, który oddawał kraje bałtyckie w strefę wpływów ZSRR.

Łańcuch Bałtycki był oddolną inicjatywą ponad 2 milionów obywateli ówczesnych republik bałtyckich ZSRR, polegającą na utworzeniu żywego łańcucha osób na przestrzeni ponad 600 km wzdłuż dróg łączących trzy stolice: Wilno, Rygę oraz Tallinn. Uczestniczące w inicjatywie osoby chciały w ten sposób zwrócić uwagę na rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow w wyniku którego państwa bałtyckie utraciły niepodległość, a sam pakt stał się symbolem trudnej historii Europy Wschodniej.

21 sierpnia 2014 r., z okazji ćwierćwiecza „Bałtyckiej Drogi”, pierwszych wolnych wyborów w Polsce oraz upadku Muru Berlińskiego, Polsko-Litewskie Forum im. Jerzego Giedroycia w Wilnie organizuje publiczną dyskusję w Sejmie Litwy. Z Polski przyjedzie m.in. Adam Michnik, w konferencji wezmą również udział pisarze, publicyści i historycy: m.in. Herkus Kuncius, Alvydas Nikzentaitis.