Ostatni kaskader

 

 

 

 

„Nie przeczytane”. Studia o twórczości Andrzeja Falkiewicza pod red. Jarosława Borowca i Tomasza Mizerkiewicza, to obszerna publikacja, która gromadzi materiały poświęcone osobie i dziełu wybitnego krytyka literatury i teatru, filozofa. Pisarza nie docenionego tak jak na to zasługuje.

Piotr Bratkowski na łamach „Newsweeka” nazwał Andrzeja Falkiewicza „ostatnim kaskaderem polskiej literatury i jednym z najbardziej oryginalnych polskich uwodzicieli intelektualnych. Jak pisał:  lektura jego książek  stanowiła element jazdy obowiązkowej humanisty z ambicjami.

Andrzej Falkiewicz, zmarły w 2010 roku krytyk literatury i teatru, filozof, pisarz, był zawsze autorem osobnym i w pewnej przynajmniej mierze źle obecnym. Chociaż cieszył się uznaniem w kręgach intelektualnych nie jest powszechnie znany. To on wprowadzał na polskie sceny dramaty Geneta i teatr absurdu, on był autorem pierwszej książki o Gombrowiczu. Był krytykiem oryginalnym.  We wstępie do książki Jarosław Borowiec tak go opisuje:

W książkach o literaturze – co wcale nie zjednywało mu zwolenników – nie proponował biograficznych informacji o pisarzu, ale to, co pomyślał przy okazji lektury. Takie są jego Fragmenty o polskiej literaturze (1982), czy znalezione. szkice do książki (2009). Za każdym razem szukał pisarza, który dawał mu szansę radykalnie osobistych odczytań. Krytykę traktował jako pisarstwo, odrębną twórczość na marginesie dzieł literackich, a krytyk dla niego „miał stawać się intrygantem w świecie myśli i struktur kulturowych”. Poprzez teatr oglądał naszą codzienność, międzyludzkie relacje i społeczne mechanizmy. Intrygowały go sytuacje i miejsca, „które nakładały konieczność form, a zarazem stawały się skłamane w oczach obserwującego samotnika”. Do końca zapewniał, że „wierzy w ciąg dalszy” swego dzieła, liczył na przyszłe podjęcie spraw rozpoczętych przez jego oryginalną, intrygującą, wszechstronną pracę intelektualną. 

Książka „Nie przeczytane” jest do tej twórczości doskonałym wprowadzeniem. Znajdziemy w niej oprócz materiałów z ogólnopolskiej sesji naukowej poświęconej twórczości Falkiewicza także rozmowy z jej bohaterem oraz kalendarium i bibliografię przedmiotową.

 

„Nie przeczytane”. Studia o twórczości Andrzeja Falkiewicza pod red. Jarosława Borowca i Tomasza Mizerkiewicza, ATUT Wrocław 2014