Konkurs na książkę historyczną

 

 

Instytut Pamięci Narodowej, Telewizja Polska i Polskie Radio ogłosiły siódmą edycję konkursu „Książka Historyczna Roku”. 

Nagroda w konkursie przyznawana jest w dwóch kategoriach:
– najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku
– najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku

Laureaci otrzymają nagrody im. Oskara Haleckiego

Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2013 r. a 30 czerwca 2014 r.  Uprawnionymi do zgłaszania książek do konkursu są wydawnictwa i rektorzy wyższych uczelni. Wydawca ma prawo zgłosić maksymalnie trzy tytuły, rektor  – jeden

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do dnia 31 lipca br. na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa) dwóch egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowy regulamin na stronie: http://www.ksiazkahistorycznaroku.pl/