Jurij Andruchowycz laureatem nagrody im. Hannah Arendt

Pierwszy laureat „Angelusa” – ukraiński pisarz Jurij Andruchowycz został uhonorowany nagrodą im. Hannah Arendt.

Jurij Andruchowycz został nagrodzony za wkład w walkę o niepodległość i demokratyzację Ukrainy  Współlaureatkami zostały członkinie rosyjskiej grupy „Pussy Riot”  Nadieżda Tołokonnikova i Maria Alochina za to, „że pomimo prześladowań ze strony reżimu Putina nadal odważnie bronią swoich przekonań”. Nagroda imienia  znakomitej  filozof, autorki wybitnych prac na temat totalitaryzmu,  przyznawana jest  przez Fundację imienia Fundacji Heinricha Bölla i miasto Bremę.

Nagroda im. Hannah Arendt  została ustanowiona w 1995 roku i wynosi 10 tysięcy euro. W tym roku ceremonia wręczenia odbędzie się 5 grudnia w Ratuszu w Bremie.

Nadieżda Tołokonnikova

tołokonnikova

Maria Alochinaalochina

Fot. Wikimedia