Zajeździmy kobyłę historii

„Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca” Karola Modzelewskiego zostały wybrane z plebiscycie czytelników, bibliotekarzy i księgarzy Książką Roku 2013 Warszawskiej Premiery Literackiej. Wręczenie nagrody odbędzie się 17 lipca w Warszawie.

„Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca” (Iskry) to książka, w której Karol Modzelewski – historyk, członek demokratycznej opozycji za czasów PRL-u, opowiada o swoim życiu, rozlicza się z dokonanych wyborów i przedstawia swoje spojrzenie na współczesna Polskę. Legenda opozycji wyznaje, że patrząc na współczesną Polskę, trudno mu odpowiedzieć na pytanie, czy o to właśnie walczył.