Wrocław Stolicą Książki

 

 

Wrocław otrzymał przyznawany przez UNESCO tytuł Światowej Stolicy Książki 2016.  

Komitet Selekcyjny UNESCO w swoim uzasadnieniu podaje min., że Wrocław został wyróżniony: za wyjątkowe atuty programu zarówno pod względem jakości, jak i różnorodności jego elementów”, a zwłaszcza „za szczególne skupienie na zaangażowaniu społeczności lokalnej, a także promocję branży wydawniczej i księgarskiej oraz bibliotek na poziomie regionalnym i międzynarodowym”. W skład komisji przyznającej tytuł wchodzą  przedstawiciele z Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich oraz Międzynarodowej Federacji Sprzedawców Książek. Czyli przedstawiciele trzech  największych grup w branży wydawniczej.

Dyrektor Generalna UNESCO, Irina Bokova, powiedziała : – „Wrocław przygotował wybitny program nakierowany na promocję czytelnictwa wśród szerszej publiczności przez cały rok”, powiedziała.

– Ten tytuł z pewnością wzmocni program literacki przygotowywany w kontekście pełnienia przez Wrocław tytułu ESK 2016. Liczymy na efekt synergii pomiędzy wydarzeniami zorganizowanymi w ramach Światowej Stolicy Książki UNESCO a programami i projektami przygotowywanymi z okazji ESK 2016 – powiedział portalowi www.wroclaw.pl Krzysztof Maj, dyrektor Wrocławia ESK 2016.

Idea Światowej Stolicy Książki wywodzi się od Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich który po raz pierwszy odbył się 23 kwietnia 1995 roku. W związku z rosnącym sukcesem tego święta, UNESCO postanowiło rozszerzyć swoje działania o Światową Stolicę Książki, która od 2001 wybierana jest na roczną kadencję.

Pierwszą stolicą książki był Madryt w roku 2001, a w następnych latach min: Antwerpia (2004), Montreal (2005), Bogota (2007), Lublana (2010)  Aktualnie jest nią Port Harcourt w Nigeri.

Źródło: www.wroclaw.pl