Urna z książek

W Warszawie w Bibliotece Narodowej zakończyła się ciekawa wystawa Bownika, artysty znanego m.in. z takich cykli  fotograficznych  jak „Games”, czy „Demontaż”. Tym razem Bownik zajął się historią jednego obiektu przechowywanego w Pałacu Rzeczypospolitej. 

„To niewielka urna będąca pars pro toto wszystkich dóbr kultury zniszczonych w latach 1939-45, została sfotografowana jak żywy organizm, a wielkoformatowe zdjęcie przywodzi na myśl fotografię przyrodniczą – prochy spalonych 70 lat temu zbiorów bibliotecznych stają się w takiej perspektywie niepokojąco obecne i materialne”.

Bownik (ur. 1977), artysta wizualny. Jego wielkoformatowe fotografie przedstawiają tematy związane z młodością, rekonstrukcją wartości i oddziaływaniem zjawisk technologicznych na codzienne życie. W obrębie obrazu fotograficznego korzysta często z konwencji wizualnych zaczerpniętych z kina, archiwów policyjnych i klasycznych przedstawień malarskich. Wykorzystując relacje pomiędzy minionym a aktualnym, sztucznym a realnym, utrwalonym i nieistniejącym, bada możliwości oddziaływania fotografii. Bownik jest wykładowcą Akademii Fotografii w Warszawie, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Prace artysty znajdują się w kolekcjach Muzeum In Huis Marseille w Amsterdamie, Fundacji Sztuki Polskiej ING i kolekcjach prywatnych. (bn.org.pl)