Polski „Wseswit”

W Kijowie ukazał się “polski numer” ważnego pisma literackiego Wseswit. Magazyn liczy aż 300 stron i jest poświęcony polskiej literaturze klasycznej drugiej połowy dwudziestego wieku i początku obecnego wieku. 

Poezję prezentują: K. I. Gałczyński, Władysław Broniewski, Urszula Kozioł, Jerzy Ficowski i Wisława Szymborska. Prozę: Andrzej Sapkowski, Marek Bieńczyk, Sławomir Mrożek, Jerzy Pilch, Dariusz Bitner, Paweł Gula. Dramaturgię natomiast Wiesław Myśliwski.

Wseswit powstał w 1925 roku i jest najstarszym ukraińskim pismem literackim poświęconym tłumaczeniom. W ciągu dekad istnienia w magazynie zamieszczono przekłady z 84 języków. Na łamach periodyku ukazało się 500 nowel, tysiąc prezentacji poetyckich. Od 1995 roku Wswswit przyznaje nagrodę dla tłumaczy Ars Translationis.