Obłomow w Uljanowsku

W Uljanowsku (dawniej Symbirsku), mieście w Polsce znanym doskonale za sprawą Włodzimierza Ilicza Lenina, który tam się właśnie urodził, (chociaż trzeba podkreślić, że tu też przyszedł na świat Paweł Jasienica), otwarto właśnie wystawę poświęconą pamięci Iwana Gonczarowa: Obłomow w ojczyźnie. 

Na wystawie można obejrzeć ilustracje do powieści autorstwa Anatolija Obwincewa, afisze teatralne, programy, kostiumy z przedstawień i rekwizyty z „Obłomowa”.

Gonczarow urodził się w Symbirsku w bogatej rodzinie kupieckiej, jego ojciec handlował zbożem. Po ukończeniu Uniwersytetu Moskiewskiego w 1834 Gonczarow pracował 30 lat jako niższy urzędnik państwowy.

Jako pisarz debiutował w 1847 roku powieścią Zwyczajna historia (Обыкновенная история, wydanie polskie 1955), pokazującą konflikty między rosyjską szlachtą a warstwą kupiecką oraz romantyzmem i realizmem. W 1842 powstał (opublikowany w 1848) naturalistyczny szkic psychologiczny Iwan Sawicz Podżabrin (Иван Савич Поджабрин).

Między 1852 a 1855 Gonczarow podróżował po Anglii, Afryce i Japonii, skąd wrócił do Rosji przez Syberię jako sekretarz admirała Putianina. Jego podróżny dziennik, noszący tytuł Fregata „Pallada” (Фрегат „Паллада”) został wydany w 1858 roku. Pierwszy duży sukces literacki odniósł Gonczarow powieścią Obłomow (Обломов), wydaną w 1859 (wydanie polskie 1922). Los głównego jej bohatera został pokazany nie tylko jako rzeczywistość materialna, ale również duchowa, jako typowa rosyjska dusza. W powieści został pokazany narodowy charakter Rosjan. Główny bohater był przez wielu porównywany do Hamleta. (wikipedia, Komsomolska Prawda)