Nagroda Pen-Clubu dla Poprzęckiej

Maria Poprzęcka otrzymała Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w siedzibie PEN Clubu 30 VI 2014 o g. 18.00. Laudację wygłosi Ryszard Kasperowicz.

Maria Joanna Poprzęcka (ur. 1942) – historyczka sztuki, eseistka, profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego do 2008. Kierownik Podyplomowego Studium Muzealniczego IHS UW oraz kierownik Zakładu Dziejów Myśli o Sztuce. Od 1998 prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Zajmuje się głównie malarstwem XIX wieku – zarówno „wysokim”, jak i popularnym – usytuowanym w szerokim kontekście krytycznym i teoretycznym.

Jest organizatorką konferencji metodologicznych w Nieborowie. Należy do Rady Fundacji Książąt Czartoryskich. Pisze felietony do „Dwutygodnika”. Od września 2005 do marca 2007 należała do Rady Programowej i Rady Muzeum mającego powstać Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W 2003 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej”. W 2009 otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseju za książkę Inne obrazy, a w 2010 Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za książkę Arcydzieła malarstwa polskiego. (Zeszyty Literackie, Wikipedia)

Fot. Patryk Lewandowski, wikimedia