Karski w Japonii

Komiks o Janie Karskim ma przybliżać polską kulturę w Japonii – informuje Ambasada RP w Tokio. 

„W ramach obchodów Roku Jana Karskiego, Ambasada RP w Tokio wydała mini-komiks 'Jan Karski. Niedokończona misja’. Komiks autorstwa Rafała Gosienieckiego jest częścią biuletynu informacyjnego ambasady, który placówka wydaje po japońsku (i angielsku) we współpracy z Instytutem Polskim i WPHI w Tokio co dwa miesiące od września 2012 r. Biuletyn informacyjny wraz z komiksem, wydawany w wersji elektronicznej i udostępniany m.in. na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych placówki, cieszy się dużą popularnością zwłaszcza wśród japońskiej młodzieży.”

Jan Karski był kurierem i emisariuszem politycznym. W podziemiu znany był pod pseudonimem „Witold”. Używał także innych: „Piasecki”, „Kwaśniewski”, „Znamierowski”, „Kruszewski”, „Kucharski”. Dwukrotnie, w tajemnicy przed administracją niemiecką, udawał się do getta warszawskiego, aby zebrać dalsze materiały, w przebraniu niemieckiego żołnierza wszedł do obozu zagłady, który później zidentyfikował jako Bełżec. Po wojnie przyznał, że był to obóz przejściowy dla Żydów w Izbicy.

Jesienią 1942 roku wyprawił się do Wielkiej Brytanii z najważniejszą misją swojego życia, podczas której jako naoczny świadek zdał relację o eksterminacji Żydów. Przekazał także informacje o strukturze, organizacji i funkcjonowaniu Państwa Podziemnego w okupowanej Polsce. Rząd generała Sikorskiego postanowił „Raport Karskiego” przekazać z prośbą o pomoc rządom Anglii i USA. Na podstawie dokumentów przywiezionych przez Karskiego w postaci mikrofilmów i potwierdzonych jego świadectwem, ówczesny minister spraw zagranicznych w rządzie RP w Londynie, Edward Raczyński przygotował i 10 grudnia 1942 przedstawił aliantom szczegółowy raport o holokauście.