Litwinom i Polakom

9 maja w Instytucie Polskim w Wilnie (ul. Didžioji 23) odbędzie się prezentacja monografii  Jana Skłodowskiego „Cmentarze na Żmudzi. Polskie ślady przeszłości obojga narodów”.

Książka jest efektem trzydziestu podróży autora po Litwie. Monografia cmentarzy i album są dedykowane „Litwinom i Polakom – ku refleksji nad wspólną, pięćsetletnią historią”. Monografia została wydana dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.Udział w  spotkaniu weźmie autor publikacji Jan Skłodowski oraz Dorota Janiszewska-Jakubiak – zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN. Prezentacji monografii towarzyszy wystawa fotografii J. Skłodowskiego „Na Żmudzi” (czynna do 8 czerwca br.).

Autor fotografii i scenariusza – Jan Skłodowski. Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, fotografik, pisarz, podróżnik. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Karpackiego i Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpracuje z Instytutem Sztuki i Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbył ponad 50 podróży badawczo-inwentaryzacyjnych na tereny Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce historycznej, a także książek i albumów (m. in. Huculszczyzna w grafice polskiej, Krzemieniec – Ateny Wołyńskie, Rzeczpospolita Rafajłowska – na szlaku II Brygady Legionów Polskich w Karpatach) oraz licznych wystaw fotograficznych w kraju (m.in. Łazienki Królewskie w Warszawie) i za granicą (m.in. Biblioteka Polska w Paryżu) poświęconych ziemiom oraz dziedzictwu kulturowemu Kresów – terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.  Otrzymał odznakę Zasłużony dla kultury polskiej.

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Instytut Polski w Wilnie