Literatura za darmo!

 

 

 

 

 

Instytut Książki rozpoczyna akcję „Udostępnianie piśmiennictwa”. Celem programu jest nieodpłatne udostępnienie ważnych dzieł polskiego i światowego piśmiennictwa szerokiemu gronu odbiorców. Pomysłodawcy wzywają: „Zdecydujcie: Solaris czy Miazga? A może coś zupełnie innego? Liczymy na wasze głosy”! 

Instytut będzie kupować prawa do dzieł rekomendowanych przez ekspertów powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, lecz podstawą do ułożenia listy rekomendowanych dzieł będą głosy czytelników. Swoje typy można przesyłać do Instytutu za pomocą elektronicznej ankiety – znaleźć ją można na stronie programu: www.instytutksiazki.pl/otwartezasoby.

Dzieła objęte programem będą udostępniane nieodpłatnie w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA (http://www.polona.pl/) na podstawie otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska bądź na podstawie innych licencji umożliwiających jak najszersze korzystanie z dzieła.

Założenia programu powstały w trakcie spotkań grupy roboczej, powołanej z inicjatywy dyrektora Instytutu Książki, Grzegorza Gaudena oraz dyrektora Centrum Cyfrowego „Projekt: Polska”, Alka Tarkowskiego na początku 2013 roku. Uczestnikami spotkań grupy roboczej byli przedstawiciele państwowych instytucji kultury związanych z promowaniem czytelnictwa, wydawnictw, organizacji branżowych, organizacji pozarządowych  oraz przedstawiciele strony społecznej – ruchu Obywatele Kultury.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie: www.instytutksiazki.pl/otwartezasoby