Mackiewicz nadal aktualny

Wydarzenia za naszą wschodnią granicą prowokują aby przypomnieć przenikliwe i jak się okazuje nie tracące wiele – mimo upływu czasu- analizy Józefa Mackiewicza na temat Europy Środkowo- Wschodniej. Dobrą okazję do tego stwarza książka Józef Mackiewicz (1902-1985). Świadek „krótkiego stulecia“. Studia i materiały pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury, Łomianki: LTW 2013.

Publikacja jest efektem poświęconej Mackiewiczowi międzynarodowej konferencji, która odbyła się we Wrocławiu w kwietniu 2010 . Zgromadziła ona znawców i tłumaczy jego twórczości z siedmiu krajów. Efektem było opublikowanie  tomu studiów: “Zwischen (Sowjet-)Russland und Deutschland. Geschichte und Politik im Schaffen von Jozef Mackiewicz (1902-1985)”, pierwszej tego rodzaju publikacji za granicą. Prezentowana przez nas książka powstała na jej bazie. “W porównaniu z niemieckim wydaniem  zrezygnowano z tekstów o biografii Mackiewicza, bo te polski czytelnik bez problemu może znaleźć” – wyjaśnia prof. Krzysztof Ruchniewicz – współredaktor tomu.

Dokładny opis książki: http://www.wbz.uni.wroc.pl/pl/aktualnosci/item/1056-nowa-publikacja-centrum.html