Gombrowicz i Millati

W nowym numerze prestiżowego pisma „The Times Literary Supplement” (4 IV 2014) ukazał się tekst Piotra Millati „Witold Gombrowicz in real time”.

Piotr Millati jest literaturoznawcą Uniwersytetu Gdańskiego, tłumaczem i autorem wydanego w zeszłym roku zbioru esejów „Tratwa Meduzy” (słowo/obraz/terytoria).

Tak o tej ciekawej książce pisze wydawca: „Religia i literatura pełniły funkcję buforu między człowiekiem a twardą rzeczywistością. Były próbą stworzenia rzeczywistości bis, rzeczywistości nam przyjaznej, prawdziwie ludzkiej, w której można zamieszkać, chroniąc się przed nieludzkimi ostatecznościami prawdziwego świata. Obie nadawały sens i znaczenie temu wszystkiemu, co  trzeba było przyjąć jako konieczne, lecz z czym nie można się było pogodzić. Gdy człowiek wreszcie uczynił sobie świat poddanym w tym stopniu, że już nie chce żadnego innego, ten amortyzator przestał być mu potrzebny. To dlatego, że żaden inny świat nie jest ani potrzebny, ani wyczekiwany, religia i literatura odchodzą w niebyt. Wydaje się, że rzeczywistość musi stawiać nam dużo większy opór, aby miały one szansę utrzymać swą wagę i znaczenie”.