Gdańsk polsko-niemiecki

Niemiecki historyk Oliver Loew napisał niezwykłą książkę o Gdańsku. Bohaterami jego opowieści o mieście są pisarze polscy i niemieccy.

„Gdańsk. Przewodnik literacki” wydał Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Premiera książki odbyła się 14 kwietnia w siedzibie IKM. Przekładu na język polski dokonali Izabela Sellmer, Magdalena Kałużna oraz Tomasz Ososiński.

Opowieść składa się z ośmiu rozdziałów – spacerów po wybranych dzielnicach Gdańska: Głównym Mieście i jego okolicach, Oliwie, Wrzeszczu czy Wyspie Sobieszewskiej.

Na szlakach spacerów zaproponowanych w książce pojawiają się miejsca opisane w powieściach i wierszach, które powstały zarówno współcześnie, jak i przed wiekami. Loew przytacza też fragmenty prac literackich Stefana Chwina, Pawła Huellego, Josepha von Eichendorffa, Alfreda Doeblina i Willibalda Omankowskiego.

“Gdańsk. Przewodnik literacki” nie jest pierwszą książką Loewa poświęconą Gdańskowi. W minionych latach ukazały się m.in. “Gdańsk. Między mitami” i “Gdańsk i jego przeszłość”- tłumaczone z niemieckiego na polski. W 2013 roku gdański IKM wydał “Gdańsk. Biografia miasta”, także autorstwa niemieckiego  historyka, przedstawiającą ponad tysiącletnie dzieje miasta.

Peter Oliver Loew urodził się w 1967 r. we Frankfurcie nad Menem. Na uniwersytetach niemieckich studiował m.in. slawistykę i historię Europy Wschodniej. Jest historykiem i kulturoznawcą, autorem wielu książek i artykułów o historii Gdańska, Polski i stosunkach polsko-niemieckich. Mieszka w Darmstadt, gdzie pracuje w Deutsches Polen Institut. (culture.pl)