Mackiewicz nadal aktualny

Kwi 25, 2014 przez

Wydarzenia za naszą wschodnią granicą prowokują aby przypomnieć przenikliwe i jak się okazuje nie tracące wiele – mimo upływu czasu- analizy Józefa Mackiewicza na temat Europy Środkowo- Wschodniej. Dobrą okazję do tego stwarza książka Józef Mackiewicz (1902-1985). Świadek „krótkiego stulecia“. Studia i materiały pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury, Łomianki: LTW 2013. Publikacja jest efektem poświęconej Mackiewiczowi międzynarodowej konferencji, która odbyła się we Wrocławiu w kwietniu 2010 . Zgromadziła ona znawców i tłumaczy jego twórczości z siedmiu krajów. Efektem było opublikowanie  tomu studiów: “Zwischen (Sowjet-)Russland und Deutschland. Geschichte und Politik im Schaffen von Jozef Mackiewicz (1902-1985)”, pierwszej tego rodzaju publikacji za granicą. Prezentowana przez nas książka powstała na jej bazie. “W porównaniu z niemieckim wydaniem  zrezygnowano z tekstów o biografii Mackiewicza, bo te polski czytelnik bez problemu może znaleźć” – wyjaśnia prof. Krzysztof Ruchniewicz...

Czytaj więcej

Literacka kumulacja

Kwi 1, 2014 przez

Od czasu do czasu, przez duże polskie gazety przetacza się niezbyt ważna dyskusja o literaturze współczesnej. Mamy wtedy do czynienia z wysypem artykułów, które śmieszą i straszą ale też zastanawiają – przynajmniej niekiedy. Teraz nastąpiła kumulacja o której pisze Piotr Kępiński W tym roku zaczęło się w „Gazecie Wyborczej” od kuriozalnego apelu Anny Dziewit-Meller, Remigiusza Grzeli, Joanny Laprus-Mikulskiej, Grażyny Plebanek i Katarzyny Tubylewicz sugerującego, że media spychają na margines literaturę popularną. W „Dzienniku Opinii” – ale to przecież nie jest główny nurt – wykiełkowała nawet ciekawa dyskusja, w której autorzy apelu zostali trochę wypunktowani. Bo przecież w polskich mediach nie ma żadnej literatury. A literatura popularna z zasady nie zawsze zasługuje na uwagę, podobnie jak tzw. literatura poważna. Potem Kaja Malanowska zaczęła narzekać, że za mało zarobiła na książce, która została nominowana do nagrody...

Czytaj więcej