Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Kultury

Biuro Nagrody Angelus

ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 308
50-032 Wrocław
tel. 0 71 777 85 84
fax. 0 71 777 88 73

izabella.zalewska@um.wroc.pl

Web Page/strona internetowa – redakcja

AngelusNagroda@wp.pl

Redakcja: Piotr Kępiński