Kontakt

Biuro Nagrody Angelus

Wrocławski Dom Literatury
Przejście Garncarskie 2

50-107 Wrocław
e-mail: wdl@domliteratury.wroc.pl
tel. (71) 364 69 71
fax (71) 346 08 23

Koordynator projektu:

Izabella Zalewska
e-mail: i.zalewska@domliteratury.wroc.pl

 

Obsługa strony internetowej

angelus@literatura.wroclaw.pl