Jury

 

CHAIRMAN OF THE JURY

 

fot. Andrzej Solnica
fot. Andrzej Solnica

Mykoła Riabczuk    

 

 

 

 

 

 

MEMBERS OF THE JURY:

 

fot. Andrzej Solnica
fot. Andrzej Solnica

Marcin Cieński

 

 

 

 

 

 

Urszula Glensk

Urszula Glensk

 

 

 

 

 

Ryszard Krynicki

Ryszard Krynicki

 

 

 

 

 

Anna Nasiłowska

Anna Nasiłowska

 

 

 

 

 

fot. Andrzej Solnica
fot. Andrzej Solnica

Małgorzata Szpakowska

 

 

 

 

 

fot. Andrzej Solnica
fot. Andrzej Solnica

Piotr Śliwiński