Nagrody “Magazynu Literackiego Książki”

Sty 30, 2016 przez

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przyznała swoje doroczne Nagrody za Książki Roku. Nagrodzone tytuły to: Mała zagłada Anny Janko (Wydawnictwo Literackie), Turniej cieni Elżbiety Cherezińskiej (Zysk i S-ka), Pływak Joakima Zandera (Sonia Draga), Miłosz w Krakowie Agnieszki Kosińskiej (Znak) oraz 966. Chrzest Polski Krzysztofa Ożoga (Biały Kruk).  Co miesiąc zespół redakcyjny pod przewodnictwem Krzysztofa Masłonia wybiera cztery tytuły, które zasługują na szczególną uwagę czytelnika ze względu na swoje wartości poznawcze, literackie czy artystyczne. Wyróżnione pozycje otrzymują tytuł KSIĄŻKI MIESIĄCA. W ten sposób przez cały rok powstaje lista 48 tytułów. Spośród KSIĄŻEK MIESIĄCA zostaje wybranych pięć najważniejszych tytułów, które otrzymują tytuł KSIĄŻEK ROKU. Wśród wyróżnionych autorów są m.in.: Elżbieta Cherezińska, Wacław Cholewiński, Janusz Drzewucki, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Anna Janko, Grzegorz Kalinowski, Agnieszka Kosińska, prof. Ryszard Markiewicz, Jacek Moskwa, Kazimierz Orłoś, Marta Orzeszyna, prof. Maria Poprzęcka, Maciej Sadowski, Agata Tuszyńska, Mariusz Urbanek i Piotr Zychowicz. Nagrodzeni zostali również tłumacze...

Czytaj więcej

Polacy i Niemcy o II Wojnie Światowej

Sty 30, 2016 przez

II Wojna Światowa to w stosunkach polsko- niemieckich temat nadal gorący. Ewolucja jej obrazu po obu stronach Odry jest tematem wydanej nakładem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku publikacji Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945–2015). Książka to owoc badań przeprowadzonych w ramach projektu pod tym samym tytułem poznańskich naukowców, do którego zaproszono także niemieckich badaczy pamięci kulturowej. Obraz II Wojny Światowej ewoluował przez ostatnie siedemdziesiąt lat w obu krajach, podlegając wpływom różnych czynników, w tym także zmian politycznych. Tym, co jednak najbardziej interesuje autorów tego zbioru esejów, jest ewolucja obrazu drugiej wojny światowej w kulturze w ostatnim dwudziestopięcioleciu. Pytanie o zmiany obrazu wojny w polskiej i niemieckiej kulturze postawiono w odniesieniu do trzech nośników pamięci, które autorom poszczególnych esejów wydają się szczególnie ważne: literatury, filmu i...

Czytaj więcej

Nowa nagroda literacka

Sty 30, 2016 przez

Rybnik to kolejne miasto, które ufundowało swoją nagrodę dla polskich pisarzy. Górnośląskiej Nagrodzie Literackiej JULIUSZ patronuje dziewiętnastowieczny etnolog i przyrodnik, zbieracz śląskich pieśni Juliusz Roger. Autor zwycięskiej książki otrzyma  40 tys. zł. Jest to pierwsza tego typu tak duża nagroda literacka w województwie śląskim. Zwycięzcę wskaże kapituła, w której skład wchodzą min. dr Kacper Bartczak – tłumacz, poeta, amerykanista, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Zbigniew Kadłubek – eseista, filolog klasyczny, regionalista, komparatysta, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Jakub Momro – literaturoznawca, filozof, tłumacz, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Arkadiusz Żychliński – filolog, tłumacz, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Anna Kałuża – literaturoznawczyni, krytyk literacki, adiunkt na wydziale filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Książki do konkursu mogą zgłaszać między innymi wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, a także członkowie...

Czytaj więcej

Nadzieja w beznadziei

Sty 29, 2016 przez

Czytając „Wspomnienia” Nadieżdy Mandelsztam, wdowy po słynnym rosyjskim poecie Osipie Mandelsztamie, warto mieć na uwadze warunki w jakich powstawała ta książka. Lata prześladowań, poniewierka, zdemontowane mentalnie społeczeństwo, ale też strach przed swobodą myśli w twórczości. Okoliczności nie mają jednak wpływu na to, że „Wspomnienia” zasługują na najwyższe uznanie. Książka Nadieżdy Mandelsztam ukazała się w 1970 roku w Nowym Jorku nakładem emigracyjnego Wydawnictwa im. Czechowa. Autorka żyjąca w ZSRR, mimo zmian i poluzowania reżimu, nie mogła liczyć na to, że ówczesnej władzy ani wydawniczej nomenklaturze przyjdzie do głowy taki oto gest – wydać wspomnienia, które nie tylko przywracają do oficjalnej dyskusji i świadomości „sprawę Osipa Mandelsztama”, ale też skrupulatnie demaskują system konstruujący Rosję Sowiecką. Zresztą, czy w ogóle zasadne jest mówienie o pełnej „odwilży”? Czas stalinizmu przeminął, był nawet moment kiedy w sposób kadłubkowy próbowano...

Czytaj więcej

Jacek Łukasiewicz – „Dźwięki Wrocławia”

Sty 28, 2016 przez

Publikujemy fragment książki Kąt widzenia. Notatki literackie znakomitego krytyka literackiego i historyka literatury Jacka Łukasiewicza, która ukaże się niebawem nakładem wrocławskiego Wydawnictwa Warstwy. Na książkę składają się zapiski Jacka Łukasiewicza które pochodzą głównie z jego autorskiej rubryki Notatki literackie prowadzonej na łamach miesięcznika „Odra”. Kilka z nich opublikowanych zostało w „Tygodniku Powszechnym”, „Kwartalniku Artystycznym” i „Nowych Książkach”, w książce znajdą się  także teksty dotąd niedrukowane. Książka intryguje także stroną formalną, teksty, które porządkuje chronologia, układają się tu zarówno w rodzaj literackiego dziennika, jak i w krytyczną powieść. „Nie jest to dziennik krytyka. Krytyk czyta systematycznie nowości, towarzyszy autorom, proponuje nowe kategoryzacje. Także kiedyś towarzyszyłem, ale autorzy, którym towarzyszyłem, poumierali albo się postarzeli. Dużo tu nekrologów. Ale są też poetyckie debiuty”. Ten niejednorodny gatunkowo zbiór tekstów z lat 2004–2015, na który złożyły się notatki, recenzje, wspomnienia, sylwetki oraz...

Czytaj więcej