100 książek o Europie za darmo

Text_2

Parlament Europejski udostępnił na swojej stronie bezpłatnie 100 książek na temat Europy. Na liście znajdziemy prace naukowe, eseje polityczne oraz teksty literackie.

„100 Books on Europe to Remember” – to nowa otwarta przestrzeń internetowa z dostępem do książek: prac naukowych, publicystycznych, politycznych które wpłynęły na idee europejskie i rozwój procesu integracji europejskiej. powstałych w okresie od lat 30 ubiegłego wieku do czasów współczesnych.

Jak pisze przewodniczący Parlamentu Europejskiego i pomysłodawca projektu Martin Schulz  udostępnienie tych książek ma na celu, w dobie kryzysu jaki przechodzi Unia Europejska „odświeżenie idei zjednoczonej Europy i przypomnienie od jak dawna była ona marzeniem”.

Książki najczęściej są dostępne w oryginale, ale wiele w tłumaczeniach na języki europejskie. Na liście znajdziemy także dzieła wybitnych środkowoeuropejskich autorów między innymi „Siłę bezsilnych” Vaclava Havla, „Zniewolony umysł” Czesława Miłosza, eseje wybitnego czeskiego filozofa Jana Patočki, znany i przed laty dyskutowany w Polsce esej Milana Kundery „Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, pamflet polityczny o staliniźmie słowackiego pisarza Ladislava Mnacki „Smak władzy”, eseje węgierskiego pisarza Gyorgy Konrada. Ciekawą kompozycją, układającą się w oryginalne polsko – niemiecko – litewskie rozmowy o przyszłości i pamięci, jest książka Die Zukunft der Erinnerung złożona z  wierszy i fragmentów tekstów eseistycznych  Güntera Grassa, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Tomasa Venclovy,

Dokładne informacje na stronie Parlamentu Europejskiego.

Powiązane wpisy

Udostępnij