Jarzyna nakręcił Masłowską

Lip 31, 2014 przez

„Między nami dobrze jest” sztuka Doroty Masłowskiej wystawiona po raz pierwszy w TR Warszawa  ma już swoją filmową wersję. Obraz wyreżyserował Grzegorz Jarzyna. Pierwsze przedpremierowe pokazy odbędą się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu (pierwszego i drugiego sierpnia, w ramach pokazów specjalnych). Sztuka została napisana przez Dorotę Masłowską w 2008 roku na zamówienie stołecznej sceny i wystawiona rok później przy Marszałkowskiej 8. Podobnie jak spektakl, jego filmowa wersja została wyreżyserowana przez Grzegorza Jarzynę. Autorem zdjęć jest Radosław Ładczuk. Film Jarzyny według Masłowskiej „to pełna groteskowych dialogów zaczerpniętych z popkultury, szyderstw z języka reklam, kolorowych czasopism i stereotypów narodowych, opowieść o polskim społeczeństwie czasu transformacji. W rolach głównych między innymi Roma Gąsiorowska, Danuta Szaflarska, Agnieszka Podsiadlik i Aleksandra Popławska. Między nami dobrze jest to koprodukcja TR Warszawa i Narodowego Instytutu Audiowizualnego”. (culture.pl,...

Czytaj więcej

Pustkowiak, Orbitowski, Żadan na OFF Festivalu

Lip 31, 2014 przez

Jutro w Katowicach rozpoczyna się OFF Festiwal. Oprócz koncertów warto  także odwiedzić festiwalową „Kawiarnię literacką”  organizowaną w tym roku przez Ha! art Przez trzy festiwalowe dni uczestnicy Festivalu będą mieli okazję spotkać się min. ze współpracującą z naszym portalem Patrycją Pustkowiak, autorką głośnej powieści „Nocne zwierzęta”. Na literackiej scenie pojawią się także min. kandydujący do tegorocznego „Angelusa” Łukasz Orbitowski, ukraiński pisarz Serhij Żadan, ubiegłoroczny finalista „Angelusa” – kontrowersyjny autor „Morfiny”- Szczepan Twardoch oraz autor świetnych książek reporterskich Filip Springer. Kuratorem Kawiarni literackiej jest Krzysztof Varga. Impreza potrwa do niedzieli. Szczegółowy program na...

Czytaj więcej

Batman Apollo i Pielewin

Lip 30, 2014 przez

Batman Apollo to nowa powieść Wiktora Pielewina, która już niedługo ukaże się w księgarniach nakładem Wydawnictwa Literackiego. Jak zwykle poczucie humoru łączy się tu z rozważaniami na temat miłości i świadomości. Jak to u Pielewina. Rama to wampir, któremu trafiło się w Moskwie całkiem przytulne miejsce zamieszkania: rezyduje w okolicach Rublowki. W Rosji nie żyje się jednak łatwo, tym bardziej jeśli jest się kochankiem Wielkiej Myszy. Rama Wyjeżdża za granicę. Tam uczy się nurkować – nie w Morzu Śródziemnym, a w śmierci. W toku swoich grobowych wędrówek, w podziemnym zamku Draculi, Rama spotyka Sophię, atrakcyjną Amerykankę, marzącą o tym, by wyzwolić ludzkość. Staje się przewodnikiem po świecie zmarłych. W tym czasie gang Chaldejczyków wespół z wampirami podjudza w Moskwie do protestów.Batman Apollo, najnowsza powieść jednego z najgłośniejszych współczesnych pisarzy rosyjskich,jest kontynuacją Empire V. Wiktor...

Czytaj więcej

Kępiński o Kunciusie w Gazecie Wyborczej

Lip 29, 2014 przez

W dzisiejszej Gazecie Wyborczej Piotr Kępiński pisze o nowej powieści Herkusa Kunciusa „Litwin w Wilnie”. Publikujemy fragment: Czas prze­szły i te­raź­niej­szy po­tra­fią się prze­ni­kać w Wil­nie w spo­sób ab­so­lut­nie za­ska­ku­ją­cy. Nie­win­na roz­mo­wa o li­te­ra­tu­rze czę­sto koń­czy się w oko­li­cach bi­twy pod Grun­wal­dem. Ta­cy są Lit­wi­ni, ta­ka jest też po­wieść Her­ku­sa Kunčiu­sa „Lit­win w Wil­nie”. Czy­ta­jąc ją, mia­łem wra­że­nie, że cho­ciaż miesz­kam w Wil­nie już czte­ry la­ta, to od­kry­wam to mia­sto na no­wo. Kunčius to świet­ny ga­wę­dziarz, iro­ni­sta i mistrz pa­ra­dok­su. Zna Wil­no od pod­szew­ki, dzi­siaj jest obok Si­gi­ta­sa Pa­rul­ski­sa i Ma­riu­sa Ivaške­vičiu­sa jed­nym z po­pu­lar­niej­szych pi­sa­rzy li­tew­skich, cho­ciaż ka­rie­rę za­czy­nał ja­ko per­for­mer. Za swo­je­go pier­wsze­go mi­strza uwa­ża wy­kła­dow­cę z wi­leń­skiej ASP, hi­sto­ry­ka sztu­ki Vla­da­sa Dre­mę, któ­ry przed woj­ną zwo­łał „Gru­pę Wi­leń­ską” zło­żo­ną z ar­ty­stów li­tew­skich, pol­skich i ży­dow­skich. Dre­ma do swo­jej śmier­ci w 1995 r....

Czytaj więcej

Iwano – Frankiwsk – Miasto Fikcyjne

Lip 29, 2014 przez

Maciej Robert o Iwano – Frankiwsku (Stanisławowie) –  i tym rzeczywistym, i tym literackim. Okręg Sinistra nie istnieje. Poza – rzecz jasna – kartami tak zatytułowanej powieści Ádáma Bodora. Podobnie jak nie istnieje Bogdańska Dolina z „Wizyty arcybiskupa” czy Jabłońska Polana z „Ptaków Wierchowiny”. Ale Wierchowinę już bez trudu znajdziemy na mapie. Tak samo, jak pojawiające się w tej powieści Lwów, Czerniowce czy rumuński Gledin, z którego (to już powieściowa fikcja) przybywali do Jabłońskiej Polany wychowankowie tamtejszego domu poprawczego. Istnieją też, pojawiające się w literackim świecie Bodora, Dobrin, Dobrudża, Odessa, Bukareszt, Orszova, Nagybánya (czyli Baia Mare), Tiraspol. Istnieje szczyt Pop Iwan. Istnieje Dunaj i istnieje Cisa. Istnieje więc realna scenografia, w którą Bodor wpisuje nierealne miejsca akcji. Fikcja miesza się z rzeczywistością. A raczej – rzeczywistość jest budulcem dla fikcji. Są one tak bardzo...

Czytaj więcej